Ing. Markéta Čiperová Praha 9
Horní Počernice a Koloděje
 
Matematika - soukromé doučování - příprava na zkoušky
 
 
 
 

Individuální výuka matematiky - příprava na zkoušky


 
 

Doučování matematiky - Matematika od A až do Z

Učivo základních škol

aritmetika, geometrie, desetinná čísla, dělitel a násobek, úhel, osová souměrnost, trojúhelník, celá čísla, zlomky, poměř, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, shodnost a středová souměrnost, čtyřúhelníky a hranoly, mocniny a odmocniny, výrazy, lineární rovnice, ...
 

Učivo středních škol a gymnázií

úpravy výrazů, rovnice, nerovnice a funkce, (lineární, kvadratické, goniometrické, exponenciální a logaritmické), trigonometrie a trojúhelníky, analytická geometrie, posloupnosti, kombinatorika a pravděpodobnost, derivace a integrály, ...
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Individuální doučování matematiky

Při doučování se soustředím na aktuálně probíranou látku, ráda využívám úloh přímo z vašeho školního sešitu. Součástí přípravy na zkoušky nabízím i cvičné testy, které pocházejí z reálných škol.

S mou pomocí se nemusíte bát
  • přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, střední a odborné školy
  • maturity z matematiky
  • přijímaček na vysoké školy
 

Hledáte spolehlivou učitelku matematiky?

Kontaktujte mě! Společně dokážeme nad matematikou vyzrát!

Vyberte si libovolný způsob kontaktování a ozvěte se...