Vyberte stránku

Individuální výuka matematiky – příprava na zkoušky

Ing. Markéta Čiperová, Praha 9
Horní Počernice a Koloděje

Doučování matematiky – Matematika od A až do Z

Učivo základních škol

aritmetika, geometrie, desetinná čísla, dělitel a násobek, úhel, osová souměrnost, trojúhelník, celá čísla, zlomky, poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, shodnost a středová souměrnost, čtyřúhelníky a hranoly, mocniny a odmocniny, výrazy, lineární rovnice, …

Učivo středních škol a gymnázií

úpravy výrazů, rovnice, nerovnice a funkce (lineární, kvadratické, goniometrické, exponenciální a logaritmické), trigonometrie a trojúhelníky, analytická geometrie, posloupnosti, kombinatorika a pravděpodobnost, derivace a integrály, …

Individuální doučování matematiky

Při doučování se soustředím na aktuálně probíranou látku, ráda využívám úloh přímo z vašeho školního sešitu. Součástí přípravy na zkoušky nabízím i cvičné testy, které pocházejí z reálných škol.

S mou pomocí se nemusíte bát

  • přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, střední a odborné školy
  • maturity z matematiky
  • přijímaček na vysoké školy

Hledáte spolehlivou učitelku matematiky?

Kontaktujte mě! Společně dokážeme nad matematikou vyzrát!

Vyberte si libovolný způsob kontaktování a ozvěte se…